FALKENBERG STRANDBAD

Vi håller just nu som bäst på med att skapat en fantastisk bok, 150 printar samt utställning/event som planeras lanseras i början av maj 2013!

Projektet syftar till att berätta en historia som bygger och stärker Falkenberg Strandbadens identitet/image.